Certyfikowane drzwi na drogach ewakuacyjnych

Bardzo ważnym zagadnieniem w procesach projektowania i realizacji budynków jest zapewnienie możliwości ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi „drogami ewakuacyjnymi”. W nadzwyczajnych okolicznościach, wywołujących zazwyczaj panikę, np. wybuchu pożaru, ataku terrorystycznego lub katastrofy budowlanej ludzie reagują w sposób nieprzewidywalny, przy czym najczęściej powstaje chaos i panika oraz poszukiwanie najkrótszej drogi ucieczki. Wtedy drogi komunikacyjne oraz drzwi powinny gwarantować szybką, bezpieczną i skuteczną ewakuację.

Podstawowym przepisem określającym wymagania techniczno-budowlane w zakresie ewakuacji jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zagadnieniom tym poświęcony jest rozdział 4 pt. „Drogi ewakuacyjne”, zawarty w Dziale VI dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego, w którym jest informacja:

„Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami ewakuacyjnymi.”

Co jednak powinien uczynić producent, od którego oczekuje się drzwi aluminiowych z okuciem zwanym potocznie „antypanicznym”? Otóż samo zamontowanie odpowiedniego okucia nie czyni drzwi konstrukcją właściwą do zainstalowania na drodze ewakuacyjnej.

Konieczna jest certyfikacja wyrobu zgodna z systemem 1 oceny zgodności (wg EN 14351-1:2006+A2:2016) 

W Polsce bardzo nieliczni producenci drzwi aluminiowych posiadają odpowiedni certyfikat wydany przez uprawniony ośrodek certyfikacji. Na rynku krajowym z reguły oczekuje się certyfikatów dotyczących samych okuć, nie zwracając uwagi na to, że nie wszystkie dźwignie przeciwpaniczne prawidłowo współpracują z niektórymi typami skrzydeł drzwiowych, jak również nie wszystkie skrzydła drzwiowe spełniają wymaganie swobodnego otwarcia pod naporem tłumu, nawet przy zwolnionym ryglowaniu. Dlatego każdy producent wykonujący drzwi przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych powinien posiadać odpowiedni certyfikat dla swojego wyrobu potwierdzający, że wszystkie postanowienia określone w normie EN 14351-1:2006+A2:2016 są spełnione.

Nasza firma takie certyfikowane drzwi przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych ma w swojej ofercie i może Państwu dostarczyć.

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni